PA/SA Exams 2014 – Postal Circles Wise Vacancies

March 1, 2014

PA/SA Exams 2014 – Postal Circles Wise Vacancies

 

 

POSTAL CIRCLES WISE VACANCIES

 

CodePostal CircleCodePostal CircleCodePostal CircleCodePostal Circle
        
11ANDHRA PRADESH17HARYANA23MADHYA PRADESH29TAMIL NADU
        
12ASSAM18HIMACHAL PRADESH24MAHARASHTRA30UTTAR PRADESH
        
13BIHAR19JAMMU & KASHMIR25NORTH-EAST31UTTARAKHAND
        
14CHHATTISGARH20JHARKHAND26ODISHA32WEST BENGAL
        
15DELHI21KARNATAKA27PUNJAB  
        
16GUJARAT22KERALA28RAJASTHAN

 

 

____________________________________________

Also SEE:-

 

Apply Online for PA/SA Exams 2014

PA/SA Exams 2014 – Postal Circles Wise Vacancies

PA/SA Exams 2014 – How to Apply

PA/SA Exams 2014 – Pattern of Examination